Nieuws

Emeritaat ds Tanis

Gemeente, zoals eerder meegedeeld zal op de classisvergadering van vrijdag 2 oktober de emeritaatsaanvraag van onze dominee behandeld worden. Deze vergadering is openbaar. De mansleden van de gemeente zijn dus welkom. De vergadering wordt gehouden

Noodhulp Beiroet en Lesbos

Op 4 augustus is Beiroet opgeschrikt door een explosie van ongekende omvang. Als gevolg hiervan zijn er ruim 190 doden te betreuren en zijn er ruim 6500 gewonden. Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is al langer

Prekenboek ‘Wie is toch Deze’

In het kader van het jubileum van ds. Tanis en zijn naderend emeritaat, verschijnt een nieuw prekenboek. Centraal staat de boodschap die geklonken heeft: een rijke Christus voor een arme zondaar. Bestel dit prekenboek en

Catechisatie

Op maandag 7 september (de gezamenlijke groep 7,8 en 8+) en op woensdag 9 september (de groepen 1-6) starten de catechisaties weer. De belijdeniscatechisanten worden op vrijdag 11 september in de zaal van de kerk verwacht. Zie de vorige uitgave van Kerknieuws voor

Vanuit de actiecommissie

Beste gemeenteleden,   Na een periode van vakantie waarin we hopelijk de rust gekregen hebben die we nodig hadden, willen wij als Actiecommissie ons werk weer oppakken. Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar de vakantiefoto’s

Diverse activiteiten

JEUGDVERENIGING -10 “SAMUËL” Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Nu weer lekker naar school! Kom je binnenkort weer gezellig naar de club? De eerstvolgende clubmiddag is op 30 september.    JEUGDVERENIGING +10 “DAVID” Hoi jongens

Maximale bezetting

Door de intensieve inzet van onze koster en hulpkoster, die u persoonlijk voor de kerkdiensten benaderen en uitnodigen, streven wij conform de richtlijnen van de overheid naar de maximale bezetting van de aula van het