Nieuws

Stichting Timotheos

Thera Verdouw is veldwerker in Malawi voor stichting Timotheos. Ze was door de vrouwenvereniging uitgenodigd om dinsdagavond 31 maart in onze gemeente te spreken over haar werk in Malawi. Dit was mogelijk omdat ze met

Wat is Pasen?

Met Pasen vieren christenen wereldwijd dat Jezus opstond uit de dood. Op Goede Vrijdag gaf Hij Zijn leven als plaatsvervangend offer voor alle mensen die in Hem (zullen) geloven. Pasen vertelt ons dat er door

Maatregelen

Geliefde gemeente, Waddinxveen/Boskoop, 26 maart 2020 Vandaag ontvingen we als kerkenraad opnieuw een bericht van het Kerkelijk Bureau namens de deputaatschappen Vertegenwoordiging en Voorlichting,  Kerk en Overheid en Kerkelijke Dienstverlening. Zij informeren de kerkenraden over

Houd het daarvoor!

‘Maar Hij is om onze misdaden gewond, en om onze zonde geslagen – de straf lag op Hem, opdat wij vrede zouden hebben en door Zijn wonden zijn wij genezen’ (Jesaja 53:5, weergave DB 1545)

Account

Beste gemeenteleden, Om mee te kunnen luisteren en/of kijken dient u een account te hebben. Vergeet deze niet tijdig aan te vragen! Na het inloggen vind u onder Kerkdiensten / Livestream de pagina met daarbij

Oproep vanuit de Zorg

Bent u onze held? Lelie zorggroep (o.a. divisies Curadomi en Agathos) is gestart met het inventariseren van mensen die inzetbaar zijn voor de thuiszorg of de verpleeghuiszorg, op het moment dat het écht nodig is.

Dienstenmarkt!

Het is nu mogelijk uw en jouw diensten aan te melden nadat je bent ingelogd. Ga hiervoor naar Gemeenteleven/Dienstenmarkt en volg de instructies in de bovenste post. Op deze pagina kun je ook reageren op