Loading...
Gemeenteleven – Nieuws 2018-01-27T15:25:05+00:00

Nieuws

  • album gemeente

Nieuwe pagina gemeenteleden

Onze website wordt door mensen van buiten de gemeente en vanuit de buurt regelmatig bekeken. Zij kunnen op de website veel informatie vinden over onze gemeente en onze plaats in de wijk. Maar wist u

  • ecuador zgg

Project Zendingscommissie

De zendingscommissie wil u graag informeren naar welk project wij het geld van de rollade-actie zouden overmaken. We hebben gekozen voor een project in Ecuador. Het betreft project 17.211 jeugdwerk en catechese voor een éénmalige

  • preekbespreking

Preekbespreking 15+

Na de middagdienst van 25 februari is er een preekbespreking voor alle jongeren van rond de 15 jaar en ouder. We hopen eerst met elkaar een broodje te eten waarna we de preken die deze

  • heilsfeiten

Projectkoor

Het projectkoor hoopt samen met een kinderkoor medewerking te verlenen aan een zangavond die gehouden wordt op D.V. zaterdag 14 april 2018, met als thema ‘Heilsfeiten’ (o.a. Pasen en Pinksteren). De zangavond wordt gehouden in

  • sjaak jacobse

Toerusting leidinggevenden

Alle leidinggevenden van de jeugdverenigingen worden per brief uitgenodigd voor een voor een waardevolle toerustingsavond op DV dinsdag 13 maart a.s. Sjaak Jacobse zal namens de JBGG met hen nadenken over de vraag hoe we onze

  • maf

Volleybaltoernooi tbv MAF

Na alle sportieve reacties van vorig jaar organiseert de thuisfrontcommissie dit jaar weer een volleybaltoernooi om het werk van MAF te steunen. We heten jou en je sportieve teamgenoten (weer) heel hartelijk welkom! Datum: zaterdag

  • rommelmarkt1

Jaarlijkse rommelmarkt

Zoals elk jaar wordt er weer een grootse rommelmarkt georganiseerd op het parkeerterrein van de Ichtuskerk te Boskoop (Mendelweg). Noteert u alvast D.V. zaterdag 19 mei in uw agenda? De markt is open van 9.30

  • geloofwaardig onderwijs

Geloofwaardig onderwijs

Om u heen heeft u de afgelopen tijd waarschijnlijk al meerdere keren de JBGG actie ‘Geloofwaardig onderwijs’ horen noemen. Ook binnen onze gemeente hopen we met de verenigingen de schouders er onder te zetten en