Met ingang van komend seizoen zal het kinderkoor op dinsdagavond repeteren in plaats van op maandagavond. Ook de bibliotheek is na de zomervakantie voortaan op dinsdagavond geopend. Daar is toe besloten in overleg tussen de kerkenraad, het bestuur van het kinderkoor en de bibliotheekcommissie. De reden hiervoor is dat er op maandagavond meer zalen nodig zijn voor de catechisaties. De tijden zijn ongewijzigd. Dit betekent dat het kinderkoor voortaan repeteert op dinsdagavond vanaf 18.45-19.30 uur. De bibliotheek is voortaan open op dinsdagavond van 19.15-20.30 uur.