Over ons

Op deze website informeren we u graag over wie wij zijn en wat wij geloven.

Ons kerkgebouw, de Ichthuskerk, staat aan Mendelweg 20. Elke zondag zijn er kerkdiensten om 9.30 en 16.30 uur. Soms zijn er afwijkende kerktijden. Zie hiervoor de pagina “Agendaoverzicht”. U bent van harte welkom om de diensten bij te wonen.

De naam van de kerk is ICHTHUS. Dat is het Griekse woord voor VIS. De vis is een belangrijk christelijk symbool. Iedere letter in dit woord is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. De vis staat als symbool op onze kerktoren.