HOME 2018-03-30T09:41:51+00:00
Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen.
~Psalm 33:18

Kerkdiensten

zondag 27 mei 2018
09:30 uur16:30 uur
ds. J. J. Tanis ds. H. A. van Zetten
 
zondag 3 juni 2018
09:30 uur16:30 uur
ds. J. J. Tanis ds. J. J. Tanis
 
Loading...
  • heilsfeiten

Een blijde boodschap

Jezus stond op uit de dood. Waarom moest Hij sterven? Jezus stierf omdat wij mensen een persoonlijke schuld hebben tegenover

  • album foto gemeenteleden

Aanmelden gemeenteleden

Onze website wordt door mensen van buiten de gemeente en vanuit de buurt regelmatig bekeken. Zij kunnen op de website

Welkom

Welkom op de website van de Ichtuskerk in Boskoop. We informeren u graag over wie wij zijn en wat wij geloven. Ook kunt u informatie vinden over onze kerkdiensten. In de agenda vindt u een overzicht van alle relevante data. U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Voor aanvullende informatie of persoonlijk contact verwijzen we u graag naar onze contactpagina.


Ons kerkgebouw, de Ichtuskerk, staat aan Mendelweg 20. Elke zondag zijn er kerkdiensten om 9.30 en 16.30 uur. Soms zijn er afwijkende kerktijden. Zie hiervoor de pagina ‘Agenda’. U bent van harte welkom om de diensten bij te wonen.De naam van de kerk is ICHTUS. Dat is het Griekse woord voor VIS. De vis is een belangrijk christelijk symbool. Iedere letter in dit woord is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. De vis staat als symbool op onze kerktoren.