Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
~Psalm 2:11
FAQ items aan het laden...

Welkom

Welkom op de website van de Ichthuskerk in Boskoop. We informeren u graag over wie wij zijn en wat wij geloven. Ook kunt u informatie vinden over onze kerkdiensten. In de agenda vindt u een overzicht van alle relevante data. U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Voor aanvullende informatie of persoonlijk contact verwijzen we u graag naar onze contactpagina.


Ons kerkgebouw, de Ichthuskerk, staat aan Mendelweg 20. Normaal zijn er twee diensten op zondag: om 9.30 en 16.30 uur. Soms zijn er afwijkende kerktijden. U bent van harte welkom om de diensten bij te wonen.

De naam van de kerk is ICHTHUS. Dat is het Griekse woord voor VIS. De vis is een belangrijk christelijk symbool. Iedere letter in dit woord is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. De vis staat als symbool op onze kerktoren.

Een kerkdienst bezoeken?

Wilt u als buurtbewoner / gast een kerkdienst van onze gemeente bezoeken? Hartelijk welkom! De kerktijden vindt u hierboven weergeven.

Nieuws