Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.~Psalm 145 : 2

Kerkdiensten

zondag 31 januari 2021
09:0016:00
ds. W. Silfhout
Leesdienst
 
donderdag 04 februari 2021
19:30 
ds. E. Bakker 
FAQ items aan het laden...

Welkom

Welkom op de website van de Ichthuskerk in Boskoop. We informeren u graag over wie wij zijn en wat wij geloven. Ook kunt u informatie vinden over onze kerkdiensten. In de agenda vindt u een overzicht van alle relevante data. U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Voor aanvullende informatie of persoonlijk contact verwijzen we u graag naar onze contactpagina.


Ons kerkgebouw, de Ichthuskerk, staat aan Mendelweg 20. Elke zondag zijn er kerkdiensten om 9.30 en 16.30 uur. Soms zijn er afwijkende kerktijden. Zie hiervoor de pagina ‘Agenda’. U bent van harte welkom om de diensten bij te wonen. De naam van de kerk is ICHTHUS. Dat is het Griekse woord voor VIS. De vis is een belangrijk christelijk symbool. Iedere letter in dit woord is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. De vis staat als symbool op onze kerktoren.