Orgel

Functie

Het orgel in onze kerk heeft als belangrijkste taak het begeleiden van de gemeentezang tijdens de kerkdiensten. Door de grote verscheidenheid in registers (klankkleuren) is het mogelijk om zowel bij ‘lofpsalmen’ als bij ‘boetepsalmen’ de juiste klank te kiezen. Daarnaast dient het orgel om een koor te begeleiden. De diverse registers laten zich uitstekend combineren met andere muziekinstrumenten.

 

Werking

De organist bespeelt met de toetsen van het onderste klavier het Hoofdwerk. De registers op het Hoofdwerk hebben een krachtige klank. In het Zwelwerk (bovenste klavier) zijn de registers geplaatst met een mildere klank.  Door een registerknop te openen of te sluiten kan de organist kiezen welke registers hij wil laten horen. Het Zwelwerk is een aparte kas die met behulp van jaloezieën kan worden gesloten, daardoor verandert de klanksterkte en ook enigszins de klank.

 

Geschiedenis

Het orgel van de Gereformeerde Gemeente van Boskoop is op 8 september 2006 in gebruik genomen. Dit instrument vervangt een orgel van Van der Zwan uit 1969, dat na uitbreiding van de kerkzaal niet meer voldeed. Het nieuwe instrument is afkomstig uit de Koningskerk in Zwijndrecht. In 1963 bouwde Verschueren Orgelbouw het orgel daar als zijn opus 553 met 24 stemmen verdeeld over Hoofdwerk, Zwelwerk en Pedaal. Onder advies van D. den Engelsman en H. den Hollander namens de Orgelbouw Advies Commissie van de VOGG, plaatste de firma A. Nijsse & zoon te Oud-Sabbinge het orgel in Boskoop.  De orgelkas moest bij deze gelegenheid nieuw ontworpen worden omdat het oorspronkelijke meubel te breed was voor de nieuwe locatie.  De fa. RDB Design uit Hazerswoude bouwde de nieuwe kas van blank gelakt essenhout naar ontwerp van Nijsse.  Belangrijke verandering was de opstelling van de pedaalwerk achterin het orgel. In het nieuwe front zijn het Hoofdwerk en het Zwelwerk afzonderlijk herkenbaar.

 

Dispositie

Hoofdwerk (C-g3) Zwelwerk (C-g3) Pedaal (C-f1)
Prestant 8′ Holpijp 8′ Subbas 16′
Bourdon 8′ Quintadena 8′ Prestant 8′
Salicionaal 8′ Prestant 4′ Gedekt 8′
Octaaf 4′ Speelfluit 4′ Octaaf 4′
Roerfluit 4′ Vlakfluit  2′ Ruispijp II st
Quint 2 2/3′ Quintfluit 1 1/3′ Bombarde 16′
Superoctaaf 2′ Sesquialter I-II st Schalmey 4′
Mixtuur V st Dulciaan 8′    
Trompet 8′ Tremulant    Calcant  

 

Koppels

 • Hoofdwerk – Zwelwerk
 • Pedaal – Hoofdwerk
 • Pedaal – Zwelwerk

Technische gegevens

 • toonhoogte: a1 = 440 hz
 • winddruk: Hoofdwerk en Pedaal 67 mm wk., Zwelwerk 63 mm wk.
 • stemming: evenredig zweven

 

Dienstdoende organisten

De volgende organisten doen op dit moment dienst als kerkorganist:

 • Kees Buitenhuis
 • Martijn Flikweert
 • Jaap Jan de Rooij
 • Hans Schollaart
 • Andre van der Wilt

 

Organisten beleid

De kerkenraad heeft het volgende beleid omtrent de aanstelling van organisten vastgesteld:

 1. Het uitgangspunt is dat het orgelspel in de erediensten wordt verzorgd door vaste organisten.
 2. Gemeenteleden krijgen één keer in de twee jaar de gelegenheid om te solliciteren naar de functie van organist. Die gelegenheid wordt kenbaar gemaakt door middel van een oproep in Kerknieuws.
 3. Een sollicitant doorloopt een procedure waarin onderzoek wordt gedaan naar zijn of haar motivatie, kennis en vaardigheden. In deze procedure speelt de Examencommissie van de Vereniging van Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) een belangrijke adviserende rol.
 4. De aanstelling tot organist vindt plaats door een besluit van de kerkenraad. In de besluitvor­ming speelt het advies van de Examencommissie van de VOGG een nadrukkelijke rol. Bij een aanstelling tot organist geldt een proeftijd van 1 jaar.
 5. De kerkenraad kan, indien het aantal vaste organisten toeneemt, besluiten tot een roulatie­systeem. In dat geval treedt de langst dienende organist af bij de komst van een nieuwe vaste organist.

Voor verdere vragen over dit beleid kunt u terecht bij:

diaken J.G. van Helten
diaken A. van Westerhuis

 

Bespelen van het kerkorgel

De kerkenraad biedt jongere en oudere gemeenteleden de mogelijkheid om het kerkorgel buiten de erediensten te bespelen. Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij organist Martijn Flikweert. Na toestemming kan dan een afspraak met de koster worden gemaakt.