Geschiedenis

1934 – 1946

Op 24 oktober 1934 is de Gereformeerde Gemeente van Boskoop geïnstitueerd. Dit wil zeggen dat zij als zelfstandige kerkelijke gemeente is gaan functioneren. Veel leden kwamen uit de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk. Ook waren er leden die vanuit Boskoop in de Gereformeerde Gemeenten van Benthuizen, Gouda en Moerkapelle naar de kerk gingen. Een bestaand kerkgebouw in de Dwars Nieuwstraat werd aangekocht. Bij de start telde de gemeente ongeveer 75 leden en doopleden.

1946 – 1972

Bij het 12,5 jarig bestaan in 1946 was dit aantal al gegroeid naar 312 leden. Geruime tijd is het aantal leden en doopleden nagenoeg gelijk gebleven. Al vanaf het begin was er de zondagsschool “Rehoboth”, die nog steeds bestaat en de vrouwenvereniging “Bid en Werk”, die eveneens nog volop actief is. Ook een jongelingsvereniging, een meisjesvereniging en een mannenvereniging waren inmiddels actief geworden. Omdat de gemeente een eigen predikant miste werd regelmatig een beroep uitgebracht.

1972 – 2001

In 1972 gebeurde er iets waar de gemeente al jaren naar had uitgezien. Kandidaat A. Bac (hij had nog maar net zijn theologische studie afgerond) werd de eerste predikant van de gemeente. In oktober 1977 vertrok dominee Bac naar Oostkapelle. Toen dominee Bac kwam, waren er 380 leden en doopleden. Bij zijn vertrek in 1977 waren dit er 630. De gemeente maakte in die tijd dus een aanzienlijke groei door. In 1984, bij het 50-jarig bestaan, telde de gemeente 700 leden en doopleden. Vele jaren is de gemeente na het vertrek van dominee Bac zonder predikant geweest.

2001 – 2015

In 2001 nam dominee M. Golverdingen het beroep aan naar de gemeente. In zijn tijd werd het kerkgebouw gerenoveerd en kreeg de gemeente een groter kerkorgel. Dominee M. Golverdingen vertrok in 2008 naar de gemeente van Waarde in Zeeland en was de gemeente weer vacant.

2015 – 2020

In september 2015 mocht dominee J.J. Tanis zich aan de gemeente verbinden. Eind 2020 werd emeritaat verleend aan dominee Tanis. Tevens werd op zondag 20 december 2020 het vernieuwde kerkgebouw in gebruik genomen. 

2020 – heden

De verwondering was groot toen op 26 juni 2021 bekend werd dat kandidaat De Raaf het beroep naar onze gemeente had aangenomen. Op 9 september 2021 vonden de bevestigings- en intrededienst plaats. De gemeente telt in 2023 921 leden.

Meer lezen over de geschiedenis?

Via de webbeheerder kunt u het jubileumboek ‘De HEERE regeert’ aanvragen (à € 29,50). Deze gaat over de geschiedenis van het jaar 1934 tot 2009. Eerder is er een jubileumboek ‘En zij offerden aldaar den HEERE’ geweest naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de gemeente in 1984, maar deze is reeds uitverkocht.