Gebouw

In 1961 werd het principebesluit genomen tot de bouw van een nieuwe kerk, omdat het oude gebouw in slechte staat begon te verkeren en de parkeergelegenheid minimaal was. Het duurde tot 21 november 1968 voor het nieuwe kerkgebouw aan de Mendelweg in gebruik kon worden genomen. Dit gebouw, de Ichthuskerk, biedt nog steeds onderdak aan de gemeente.

In 1992 is de zaalruimte bij het kerkgebouw uitgebreid om de vele jeugd van de catechisaties en de verenigingen een plaats te geven. Op dit moment wordt het kerkgebouw verbouwd.