Collecten

In de zondagmorgendienst wordt er in drie rondgangen gecollecteerd; de eerste collecte is bestemd voor de diaconie (op het zakje staat een ‘D’), de tweede voor de kerk (op het zakje staat een ‘K’), de derde is de extra collecte (op het zakje staat een ‘E’), waarvan de bestemming in het Kerknieuws en vanaf de kansel wordt meegedeeld. Tijdens de tweede dienst zijn de eerste en de tweede collecte bestemd voor de kerk (op het zakje staat een ‘K’), de derde is de extra collecte (op het zakje staat een ‘E’).

Collectebonnen

Het is mogelijk om van collectebonnen gebruik te maken. Door het gebruik van collectebonnen kunt u voor hetzelfde geld meer geven. Uw in de collectezak gedeponeerde gaven (voor de diaconie, de kerk en extra collecten), worden daardoor namelijk als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt collectebonnen bestellen door het daarvoor verschuldigde bedrag over te maken op IBAN NL96 RABO 0108 5250 31 ten name van Gereformeerde Gemeente Boskoop, inzake collectebonnen. Uitgifte van de bonnen wordt verzorgd door dhr. P. Bax.

De collectebonnen worden geleverd in vellen van 20 bonnen, die met de volgende waarden beschikbaar zijn:

– collectebonnen A 20 x € 0,625 = € 12,50

– collectebonnen I 20 x € 1,00 = € 20,00

– collectebonnen B 20 x € 1,75 = € 35,00

– collectebonnen C 20 x € 3,50 = € 70,00

– collectebonnen D 20 x € 7,00 = € 140,00

Wilt u bij uw bestelling de aantallen vellen en de letters van de bestelde collectebonnen vermelden? Als u bijvoorbeeld € 240,00 overmaakt en daarvoor 160 bonnen A (€ 0,625), 40 bonnen B (€ 1,75) en 20 bonnen C (€ 3,50) wilt ontvangen, schrijft dan op uw bankoverschrijving: 8A + 2B + 1C.

De collectebonnen worden in een gesloten envelop voor u klaargelegd op een tafel in de grote hal.