Collecten

Het is mogelijk om van collectebonnen gebruik te maken. Door het gebruik van collectebonnen kunt u voor hetzelfde geld meer geven. Uw in de collectezak gedeponeerde gaven (voor de diaconie, de kerk en extra collecten), worden daardoor namelijk als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De collectebonnen worden geleverd in vellen van 20 bonnen, die met de volgende waarden beschikbaar zijn:

  • collectebonnen A : 20 x € 0,625 = € 12,50
  • collectebonnen I : 20 x € 1,00 = € 20,00
  • collectebonnen B : 20 x € 1,75 = € 35,00
  • collectebonnen C : 20 x € 3,50 = € 70,00
  • collectebonnen D : 20 x € 7,00 = € 140,00

U kunt collectebonnen bestellen door het daarvoor verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening NL96 RABO 0108 5250 31 ten name van de Gereformeerde Gemeente Boskoop, inzake collectebonnen.

Wilt u bij uw bestelling de aantallen vellen en de letters van de bestelde collectebonnen vermelden? Als u bijvoorbeeld € 240,00 overmaakt en daarvoor 160 bonnen A (€ 0,625), 40 bonnen B (€ 1,75) en 20 bonnen C (€ 3,50) wilt ontvangen, schrijft dan op uw bankoverschrijving: 8A + 2B + 1C.

De bonnen liggen 1 keer per 2 weken klaar op zondagmorgen op een tafel in de nieuwe hal van de kerk. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij diaken P. Bax.