Collecten

Het is mogelijk om van collectebonnen gebruik te maken. Door het gebruik van collectebonnen kunt u voor hetzelfde geld meer geven. Uw in de collectezak gedeponeerde gaven (voor de diaconie, de kerk en extra collecten), worden daardoor namelijk als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De collectebonnen worden geleverd in vellen van 20 bonnen, die met de volgende waarden beschikbaar zijn:

  • collectebonnen A : 20 x € 0,625 = € 12,50
  • collectebonnen I : 20 x € 1,00 = € 20,00
  • collectebonnen B : 20 x € 1,75 = € 35,00
  • collectebonnen C : 20 x € 3,50 = € 70,00
  • collectebonnen D : 20 x € 7,00 = € 140,00

U kunt collectebonnen bestellen door het daarvoor verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening NL96 RABO 0108 5250 31 ten name van de Gereformeerde Gemeente Boskoop, inzake collectebonnen.

Wilt u bij uw bestelling de aantallen vellen en de letters van de bestelde collectebonnen vermelden? Als u bijvoorbeeld € 240,00 overmaakt en daarvoor 160 bonnen A (€ 0,625), 40 bonnen B (€ 1,75) en 20 bonnen C (€ 3,50) wilt ontvangen, schrijft dan op uw bankoverschrijving: 8A + 2B + 1C.

 


 

Voor zover we nu kunnen zien, gaat het enige tijd duren voor we weer met elkaar naar de kerk kunnen. Tot die tijd zal er dus ook niet op de gebruikelijke manier gecollecteerd kunnen worden. Tot nu toe was het alleen mogelijk om uw gaven via de bekende bankrekeningnummers over te maken. Dit blijft mogelijk, maar we willen het ook mogelijk maken om uw gaven met collectebonnen te geven. Dit kan op de volgende manieren:

  1. De collectebonnen bij één van de diakenen in een envelop door de brievenbus doen. Vermeld hierbij duidelijk de doelen waarvoor ze bedoeld zijn. Staat er geen vermelding bij? Dan zal 20% van de totale waarde bestemd zijn voor de diaconie en 80% voor de kerk.
  2. Thuis de bonnen verzamelen. Als het weer mogelijk is om samen te komen kunt u deze dan in de collectezak deponeren. Deze optie heeft niet de voorkeur.
  3. Bent u niet in staat om uw envelop met collectebonnen te bezorgen bij een van de diakenen? Dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken die ze dan bij u thuis zal ophalen.

Het blijft mogelijk om collectebonnen te bestellen. Deze zullen vanaf nu bij u thuis bezorgd worden. Ook de collectebonnen die al eerder besteld zijn en al klaar liggen in de kerk zullen bij u thuis bezorgd worden.