en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.