Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons; gelijk als wij op U hopen.