Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen.