Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken,
ja, wacht op den HEERE.