Wie zal ons het goede doen zien?
Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!