En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed