Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.