De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal;