Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.