De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.