De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.