Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen; en zij zullen Uw mogendheden verkondigen.