Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.