De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.