Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.