Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven