Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij;