Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE;
al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw,