Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.