Verwondert u niet, mijne broeders, zo u de wereld haat.