En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus,
die zullen vervolgd worden.