En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult