En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer
overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen.