Want het is God, Die in u werkt
beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.