want waarin gij een ander oordeelt,
veroordeelt gij uzelven;