Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof,
dat zijn specerijen uitvloeien.