O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!