En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij,
om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.