De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen;
bekeert u, en gelooft het Evangelie