Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen;
maar uit alle die redt hem de HEERE.