Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man,
die op Hem betrouwt.