Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging van vreugde is bij Uw aangezicht;