Gij hebt mijn rechterhand gevat;
Gij zult mij leiden door Uw raad;
en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.