En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders,