Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot
lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is;