Vertrouwende ditzelve, dat Hij Die in u een goed werk begonnen heeft,
dat voleinden zal tot op den dag van Jezus Christus.