Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel,
en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,