Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt,
zonder de werken der wet.