En dit is het eeuwige leven,
dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God en Jezus Christus,