Gespreksvragen bij de catechismus-preken

Er zijn verschillende catechismusverklaringen in omloop waarin gespreksvragen zijn opgenomen. Vragen die behulpzaam zijn om thuis over de preek door te spreken. De kerkenraad wil het gebruik van dergelijke gespreksvragen aanbevelen. Om die reden zullen voor de catechismusverklaring van ds. Van Haaren ook gespreksvragen worden opgesteld. Dat is in het verleden ook gedaan toen we de verklaring van ds. Van Aalst lazen.

De vragen zijn bedoeld om u te helpen zelf, met elkaar of met de kinderen verder nader te denken over de catechismus-preek. Bij de samenstelling van de vragen is soms gebruik gemaakt van bestaande vragen bij catechismus-verklaringen.

De vragen zijn bedoeld als handvat voor een gesprek, waarbij u zelf kunt bezien welke vragen u daarbij wel of niet gebruikt. De vragen worden wekelijks vóór de betreffende zondag op de website gepubliceerd.

De kerkenraad

 

Vragen Zondag 52
Vragen Zondag 51
Vragen Zondag 50
Vragen Zondag 49
Vragen Zondag 48
Vragen Zondag 47
Vragen Zondag 46
Vragen Zondag 45
Vragen Zondag 44
Vragen Zondag 43
vragen Zondag 42
Vragen zondag 41
Vragen zondag 40
Vragen Zondag 39
Vragen Zondag 50
Vragen Zondag 49
Vragen Zondag 48
Vragen Zondag 47
Vragen Zondag 46
Vragen Zondag 45
Vragen Zondag 44
Vragen Zondag 43
vragen Zondag 42
Vragen zondag 41
Vragen zondag 40
Vragen Zondag 39