Gespreksvragen bij de catechismus-preken

Er zijn verschillende catechismusverklaringen in omloop waarin gespreksvragen zijn opgenomen. Vragen die behulpzaam zijn om thuis over de preek door te spreken. De kerkenraad wil het gebruik van dergelijke gespreksvragen aanbevelen. Om die reden zullen voor de catechismusverklaring van ds. Van Haaren ook gespreksvragen worden opgesteld. Dat is in het verleden ook gedaan toen we de verklaring van ds. Van Aalst lazen.

De vragen zijn bedoeld om u te helpen zelf, met elkaar of met de kinderen verder nader te denken over de catechismus-preek. Bij de samenstelling van de vragen is soms gebruik gemaakt van bestaande vragen bij catechismus-verklaringen.

De vragen zijn bedoeld als handvat voor een gesprek, waarbij u zelf kunt bezien welke vragen u daarbij wel of niet gebruikt. De vragen worden wekelijks vóór de betreffende zondag op de website gepubliceerd.

De kerkenraad

 

Vragen zondag 40
vragen Zondag 39