En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap
~Prediker 12:1a
FAQ items aan het laden...

Recent aangepast

Welkom

Welkom op de website van de Ichthuskerk in Boskoop. We informeren u graag over wie wij zijn en wat wij geloven. Ook kunt u informatie vinden over onze kerkdiensten. In de agenda vindt u een overzicht van alle relevante data. U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Voor aanvullende informatie of persoonlijk contact verwijzen we u graag naar onze contactpagina.


Ons kerkgebouw, de Ichthuskerk, staat aan Mendelweg 20. Elke zondag zijn er kerkdiensten om 9.30 en 16.30 uur. Soms zijn er afwijkende kerktijden. Zie hiervoor de pagina ‘Agenda’. U bent van harte welkom om de diensten bij te wonen. De naam van de kerk is ICHTHUS. Dat is het Griekse woord voor VIS. De vis is een belangrijk christelijk symbool. Iedere letter in dit woord is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. De vis staat als symbool op onze kerktoren.

Een kerkdienst bezoeken?

Wilt u als buurtbewoner / gast een kerkdienst van onze gemeente bezoeken? Hartelijk welkom! Vanwege de coronamaatregelen van de overheid dient u zich vooraf aan te melden. Dat kunt u doen middels de button hieronder. Nadat u zich aangemeld heeft nemen we zo snel mogelijk contact op en zullen er voor zorgen dat u ook in deze Coronatijd de gelegenheid heeft een kerkdienst bij te wonen.  

Kerkdienst bezoeken