Geliefde gemeente,

Maandag werd bekend dat de scholen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs weer open mogen. Het hoger onderwijs kan helaas nog niet fysiek starten. Het middelbaar beroepsonderwijs ook niet, maar daarvoor gelden wel belangrijke uitzonderingen voor speciale doelgroepen en voor de praktijklessen. In die situatie geldt de overheidsregel dat waar mogelijk anderhalve meter afstand wordt gehouden.
Dit betekent dat het onderwijs voor de kinderen en voor het overgrote deel van de jongeren gelukkig weer fysiek mogelijk is.

Zoals u weet sluiten we voor het catechetisch onderwijs en de verenigingen zoveel mogelijk aan bij het onderwijs. De kerkenraad heeft zich daarom beraden op wat de openstelling van de scholen betekent voor het kerkelijke leven. Dit heeft geleid tot de volgende besluiten:

  1. Alle catechisaties starten met ingang van Deo volente maandag 10 januari weer. De catechisanten houden indien mogelijk ook tijdens de les anderhalvemeter afstand tot elkaar.
  2. De zondagschool, het kinderkoor en alle bezinnende verenigingsactiviteiten voor kinderen en jongeren mogen weer starten vanaf zondag 9 januari. De bijbelstudievereniging en bijbelstudiegroepen, de lidmatenkring en de vrouwenverenging kunnen helaas nog niet fysiek starten.
  3. Met ingang van a.s. zondag is er ook weer crèche: in beide diensten is er één groep van 0-4 jaar. De crècheleiding vraagt met nadruk om bij het brengen en halen van de kinderen alert te zijn op het bewaren van de anderhalvemeter afstand.
  4. Het dragen van mondkapjes blijft verplicht bij verplaatsing in het hele kerkgebouw voor iedereen vanaf de leeftijd van groep 6 van de basisschool. We houden ook bij deze activiteiten waar mogelijk anderhalvemeter afstand. En ook de andere basisregels blijven van kracht.

Hierbij ontvangt u ook het overzicht van de groepen die voor de kerkdiensten zijn uitgenodigd:

Het is een groot voorrecht dat in onze gemeente op dit moment het aantal besmettingen zeer laag is. We mogen daar de bewarende hand van de Heere in opmerken. Tegelijk is het belangrijk om waakzaam te blijven. We bevelen u allen van harte de genade en zorg van de Heere en bidden u toe om naar lichaam en ziel door genade persoonlijk te mogen weten: Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. (Ps. 91:1)

Hartelijke groet van uw kerkenraad